Klīnika Piramīda - Mūzikas terapija | Ginekologi Rīgā | Grūtniecība | Analīzes | Veselības pārbaude

Mūzikas terapija

Mūzikas terapija ir viena no mākslu terapijas specializācijām, kurā izmanto mūziku, mūzikas elementus (skaņas, ritmu, melodijas), instrumentus un radošo procesu terapeitiskā kontekstā, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labsajūtu.

Mūzikas terapijā var risināt jautājumus: attīstīt (zaudētās) motorās spējas, attīstīt sīko motoriku, paplašināt un atjaunot kustību koordināciju, atgūt zaudētās runas spējas, attīstīt ekspresīvo runu, sekmēt dzirdes un valodas attīstību, attīstīt kognitīvās funkcijas, komunikācijas prasmes, attīstīt sava ķermeņa izjūtu, mazināt negatīvās emocijas (dusmas, nicinājums, riebums, skumjas, vaina u.c.), mazināt uzvedības un mācīšanās traucējumus, tikt pāri pārdzīvojumiem vai traumatiskai pieredzei, mazināt stresu, trauksmi, nervozitāti, uzlabot attiecības un risināt konfliktsituācijas, paaugstināt pašvērtējumu, pilnvērtīgi izmantot savus resursus.

Mūzikas terapija ir ieteicama:

  • Neiroloģija – attīstības aizkavēšanās traucējumi, agrīni cerebrāli traucējumi, BCT, funkcionāli traucējumi, runas un motorie traucējumi (t.sk. insulta), autiskā spektra traucējumi;
  • Audioloģija – vājdzirdība, skaņas apstrādes, receptīvi un ekspresīvi runas traucējumi, rehabilitācija pēc Cochlea implanta operācijas;
  • Onkoloģija – atbalstoša terapija pirms un pēc operācijas, ķīmijterapijas;
  • Neonatoloģija – priekšlaicīga dzimšana, respiratori pielāgošanās traucējumi;
  • Psihosomatiskas saslimšanas;
  • Psihiatrija – depresija, šizofrēnija fobijas;
  • Rehabilitācijas procesā pēc fiziskām traumām, ķirurģiskām operācijām, insulta;
  • Psiholoģisku, sociālu un emocionālu problēmu gadījumos;
  • Situācijās, kad cilvēkam nav specifisku grūtību, bet viņa mērķis ir radoša pašizpausme, personības izaugsme un dzīves kvalitātes uzlabošana;
  • Mūzikas terapija ir ieteicama visa vecuma cilvēkiem – bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem, senioriem gan individuāli, gan grupās.

Piedāvājam mūzikas terapijas nodarbības gan grupās gan individuāli (bērniem un pieaugušajiem).

Grupu nodarbības notiek: pirmdienās no 18-20, Kalnciema ielā 27, nodarbības cena 20EUR/2h, iepazīšanās nodarbības cena 12EUR/2h.

Nodarbības vada mūzikas terapeite Inga Bērziņa.

Klīnikas speciālisti

Inga Bērziņa

Inga Bērziņa

Mūzikas terapeits